Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yazarlara Bilgi

GENEL BİLGİLER

Boğaziçi Tıp Dergisi (Bosphorus Medical Journal-BMJ), Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin resmi bilimsel yayın organıdır, ulusal ve uluslararası makaleleri yayımlayan, ön değerlendirmeli ve açık erişimli bir genel tıp dergisidir. Dergi yılda üç sayı olarak Ocak, Mayıs, Ekim aylarında yayımlanır. Türkçe ve İngilizce tam metinlere Genel Ağ (İnternet) ulaşımı ücretsizdir. Yazılara http:// www.bogazicitipdergisi.com adresinden ulaşılabilir. Boğaziçi Tıp Dergisi gönderilen yazıları sadece online olarak bu adresten kabul etmektedir. Boğaziçi Tıp Dergisi (Bosphorus Medical Journal-BMJ), klinik, temel ve deneysel araştırma makalelerini, olgu sunumlarını, görsel tanı bildirim- lerini, literatür derlemelerini, çalışma ön sonuçlarını içeren kısa bildirileri, teknik notları, editöre mektupları, konferans, kongre ve toplantılarda sunulmuş, ancak yayımlanmamış bildirileri değerlendirmek üzere kabul eder. Dergide yayımlanan makaleler Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin resmi görüşünü temsil etmez. Yayımlanan makale ve şekiller derginin malı olur.

YAZILARIN GÖNDERİLMESİ

Boğaziçi Tıp Dergisi’ne yazılar çevrimiçi gönderim sistemi üzerinden iletilmelidir. Yazarlar, ayrıca makale gönderim ve değerlendirme süreci hakkındaki soru ve isteklerini info@bogazicitipdergisi.com adresine e-posta olarak iletebilirler. Yazı belirtilen kurallara uygun olarak hazırlandıktan sonra çevrimiçi gönderim sistemi sayfasına gidilir. İlk kez sistemi kullanacaklar önce kayıt işlemini yapmalıdırlar. Kayıt işlemi bitince kullanıcı adı ve size özel şifrenizi içeren bir e-posta adresinize gönderilecektir. Daha detaylı bilgi için çevrimiçi makale gönderim sayfasına bakabilirsiniz (http://www.bogazicitipdergisi.com).

YAZILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazıların dergide yer alabilmesi için daha önce başka bir dergide basılmamış olması ve Boğaziçi Tıp Dergisi Yönetim Kurulu’nun seçtiği Yayın Kurulu tarafından uygun görülmesi gerekir. Yazıların sorumluluğu yazarlara aittir. Yazıların değerlendirmeye alınması için, gönderilen yazıya tüm yazarların onay verdiklerine dair imzalı bir açıklama eklenmesi gerekir.

Dergiye değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler Türkçe ya da İngilizce olabilir.

Gönderilen tüm yazılar önce yayın kurulu tarafından değerlendirilir. Boğaziçi Tıp Dergisi’nde yayınlaması uygun görülmeyen, yazım kuralları ve gerekliliklerini yerine getirmeyen veya içerik olarak yeterli bulunmayan bazı yazılar bu aşamada yazarlara geri gönderilir. Yayın kurulu tarafından uygun görülen yazılar daha detaylı değerlendirmeler için hakemlere gönderilir. Yazıların kabulü orijinallik, bilimsel içerik ve çalışmanın konusu ile ilgili derginin yayın dengesine bağlıdır. Yazı hakkında verilen karar genellikle 6 hafta içinde yazarlara e-posta yolu ile bildirilir. Editörler yazı hakkındaki kararı telefonda tartışmazlar. Tüm itirazlar ve istekler editörlere yazılı olarak bildirilmelidir. Yayın Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda yazıların özünü değiştirmeden metinde düzeltme yapmaya yetkindir.

Yayımlanmak için kabul edilen yazılar dergi düzenine uygun şekilde gramer, yazım kuralları ve stiller bakımından düzenlenir. Onay süreci tamamlandığında yazıya DOI numarası verilir.

YAZI TÜRLERİ

Boğaziçi Tıp Dergisi birçok yazı türünü kabul eder. Aşağıda bu türlere ait kısa açıklamalar verilmiştir.

Araştırma Makaleleri: Boğaziçi Tıp Dergisi, tüm alanlarda yapılmış orijinal klinik (normal veya hasta bireylerle yapılan) veya deneysel (insan, hayvan veya in-vitro) araştırma makalelerini kabul eder.

Olgu Sunumları: Boğaziçi Tıp Dergisi, ilginç, eğitici veya nadir karşılaşılan olgu sunumlarını yayınlar.

Görsel Tanı: Boğaziçi Tıp Dergisi, ilginç ve eğitici görsel materyal içeren kısa olgu bildirimlerini yayınlar.

Derlemeler: Doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından yazılır. Boğaziçi Tıp Dergisi hastalıklarının doğal seyri, güncel tanı ve tedavi yaklaşımları hakkında klinisyenlere yönelik olarak yazılan klinik derlemeleri, hastalıklarının mekanizması ve tedavisinin bilimsel temeli üzerine yapılan temel bilim derlemelerini ve hastalıkların tedavisi için geliştirilen yeni ilaçlar ve cihazlar hakkında yazılmış güncel derlemeleri yayınlar.

Editöryel Yorumlar: Bir makale hakkında yapılan yorum ve analizleri içeren yazılardır. Editöryel yorumlar üzerinde yorum yapılan makale ile aynı sayıda basılırlar.

Editöre Mektup: Bu yazılar Boğaziçi Tıp Dergisi’nde yayınlanmış bir makale hakkında yapılan yorumları, eleştirileri ve katkıları içeren yazılardır. Bu yazılarda, üzerine yorum yapılan makalenin yazarlarına cevap hakkı tanınır. Editöre mektup yazılarında üzerine yorum yapılan makale kaynak- lar arasında verilmelidir. Editöre mektuplar, hakkında yorum yapılan makalenin yazılı olarak basımından sonraki 4 hafta içinde gönderilmelidir.