Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2014 Cilt: 1 Sayı: 1 Sayfa: 32-35

MERS COV ENFEKSİYONU

SERVET ÖZTÜRK, ÖZLEM ÖZSOY ALICI, CANAN AĞALAR

‘Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus’ (MERS-Cov) adını Ortadoğu ülkeleriyle bağlantılı vakalardan alan, daha çok erişkin ciddi alt solunum yolları enfeksiyonu ile seyreden Coronavirüs ailesinin yeni üyesidir. Birçok kanıt, bu virüsün hayvan orjinli olduğunu desteklemektedir. Mers- Cov ilk olarak Haziran 2012’de Suudi Arabistan’da saptanmıştır. Ekim 2013 itibariyle 144 vakada tespit edilmiştir. Tüm vakalar Arap yarımadası ile ilişkili olup, insandan insana bulaş konusunda kuvvetli veriler vardır. Tipik olarak hastalık ateş ve öksürük ile başlar. Titreme, boğaz ağrısı, miyalji ve artralji ile devam eder, ardından dispne, hızlı ilerleyen pnömoni ile seyreder ve mortalite oranı %43’tür.Semptomatik hastaların büyük çoğunluğunda altta yatan en az bir kronik hastalık saptanmıştır. MERS-Cov akut enfeksiyonu tanısı alt solunum yolu örneklerinde RT-PCR ile konulabilir. Halen yapılmış çalışmalarda etkinliği kanıtlanmış tedavisi yoktur. Semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Mers-Cov, Ortadoğu, Pnömoni

MERS COV INFECTION

Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) is a novel Coronovirus that caused severe lower respiratory tract infections in adults, especially in Middle Eastern countries. Many evidence are suggested that the virus might have an animal origin. MERS-CoV was first reported in Saudi Arabia in June 2012. Until October 2013, there were 144 confirmed cases; mortality rate of these cases is 43%. There is evidence of person-to-person transmission. Typically, the disease begins with fever and cough, then dyspnea and severe pneumonia develops. Most of the people have one or more chronic medical conditions. RT-PCR assays are used for rapid identification of MERS-CoV from bronchoalveolar lavage or sputum. Treatment is largely symptomatic and supportive and should be based on the patient’s clinical condition.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Mers-cov, Middle East, Pneumonia

Tam Metin 170