Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa: 65-66

doi: 10.15659/bogazicitip.18.10.978

SAF MOTOR TUTULUM İLE GİDEN BİR SİRİNGOMİYELİ OLGUSU

EREN GÖZKE, PELİN DOĞAN AK, SIDIKA SİNEM TAŞDEMİR, MUSTAFA ESER, ZEHRA AKTAN

Spinal kord içinde yerleşen, içi sıvı dolu nöroglial kavitelerden oluşan sirenksler yerleşim yerine göre duysal ve motor semptomlara neden olurlar. Klinik tablonun duysal semptom olmaksızın pür motor semptomla ortaya çıkması nadir bir durumdur. Burada pür motor semptomlu, duysal yakınması olmayan, alt servikal bölgeden başlayan ve torakal kord boyunca uzanan sirinks saptanan 38 yaşında kadın olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Siringomiyeli, spinal kord, motor semptom

A CASE OF PURE MOTOR SYRINGOMYELIA

Syrinx is a fluid-filled neuroglial cavity within the spinal cord and causes sensory and motor symptoms according to the its location. It is rare for the clinical presentation to develop with pure motor symptoms without sensory symptoms. We report here a case of a 38-year-old woman who had syrinx starting from the lower cervical region and extending along the thoracic cord with a pure motor symptom, no sensory complaint.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Syringomyelia, spinal cord, motor symptoms