Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2017 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa: 40-44

doi: 10.15659/bogazicitip.17.02.655

PRİMER MALİGN BEYİN TÜMÖRÜ VE GEBELİK: İKİ OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR TARAMASI

MEHMET AKİF SARGIN, MURAT YASSA, ALİ FATİH RAMAZANOĞLU, ALİ BÖREKÇİ, EMRAH ORHAN, NİYAZİ TUĞ

Erişkinlerde en sık görülen primer malign beyin tümörü Glioblastoma multiformedir (GBM). Bu tümörler glial tümörlerin en sık görüleni ve en malign olan formudur. Tedavisinde cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi kullanılmaktadır. Gebeliğin kendisi GBM için bir risk faktörü değildir. Ancak gebelerde glial tümörler davranış değişikliğine gidebilir, böylelikle gebelik seyrine etki edebilirler. Gebelikte görülen GBM’de yönetim hem hasta, hem fetüs hem de doktorlar açısından oldukça zor bir durumdur. Gebelik sırasındaki tedavi seçenekleri arasında cerrahi ve radyoterapi yer alır. Bu tedavilerden hangisinin uygulanacağına gebelik haftası, nörolojik semptomlar ve nörolojik semptomların ilerleyici olup olmamasına göre karar verilir. Bu olgu sunumlarında acil servise başvuru sonrasında GBM tanısı alan iki gebenin yönetimiyle ilgili tecrübemizin sunulması amaçlandı.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Glioblastoma; Kraniotomi; Radyoterapi

PRIMARY MALIGNANT BRAIN TUMOURS AND PREGNANCY: TWO CASE REPORTS AND LITERATURE REVIEW

Glioblastoma multiforme (GBM) is the most common primary malignant brain tumour in adults. GBM is the most malignant and the most common form among glial tumours. Surgery, radiotherapy and chemotherapy are the available treatment modalities. Pregnancy itself is not a risk factor for GBM, however, the nature course of glial tumours can be changed in pregnancy and thus may affect the management. The management of GBM in pregnants is a challenge for the patients, fetus and also clinicians. Surgery and radiotherapy are the treatment options in pregnancy. The choice of treatment depends on the gestational age, neurological symptoms and the progress of the symptoms. These case reports aimed to share our experience with two pregnant women whom diagnosed with GBM after applying to the emergency service.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Glioblastoma; Craniotomy; Radiotherapy

Tam Metin 211