Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2017 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa: 48-54

doi: 10.15659/bogazicitip.17.02.654

KAS İSKELET SİSTEMİ ULTRASONOGRAFİSİ

ASLIHAN TARAKTAŞ

Ultrasonun tanısal görüntülemedeki rolü, ultrason teknolojisinin ilerlemesi ile birlikte genişlemeye devam etmektedir. Kas iskelet sistemi ultrasonografisi yumuşak doku yapılarının görüntülenmesinde önemli bir yere sahiptir. Ultrasonografi ile kas iskelet sistemi yapıları gerçek zamanlı dinamik ve statik şekilde incelenebilirken, aynı zamanda girişimsel işlemler için de iyi bir kılavuz yöntem olarak kullanılabilir. İyi bir anatomik bilgiyle birlikte ultrason klinik tanıda ve tedavi takibinde klinisyene yardımcı olacaktır. Kas iskelet sistemi hastalıkları ile ilgilenen klinisyenlerin ultrasonografi becerilerini kazanmaları hasta değerlendirilmesinde pozitif katkıda bulunacaktır. Bu derleme kas iskelet sisteminde ultrasonografinin temel özelliklerini özetlemektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ultrasonografi,kas,sinir,tendon

MUSCULOSKELETAL SYSTEM ULTRASONOGRAPHY

Role of ultrasonography in medical imaging is widening as technology advances. Musculoskeletal ultrasonography is essential for soft issue imaging. With ultrasonography, musculoskeletal can be viewed dynamically or statically in real-time, whereas ultrasonography can also be used as a good guideline for interventional procedures. In addition to wide anatomic knowledge, it can be helpful for a physician regarding clinical diagnosis and treatment. Gathering ultrasonography skills will improve the patient examination of physicians who deal with musculoskeletal diseases. This review summarizes the basic properties of ultrasonography in musculoskeletal system.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ultrasonography,muscle,nerve,tendon

Tam Metin 319