Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2016 Cilt: 3 Sayı: 3 Sayfa: 97-99

ARTERİVENÖZ FİSTÜLE BALON KATATER GİRİŞİME SIRASINDA OLUŞAN RÜPTÜRÜN CERRAHİ TAMİRİ

CEMAL KOCAASLAN, TAMER KEHLİBAR, MEHMET YILMAZ, HÜSEYİN KUPLAY, BÜLEND KETENCİ

Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda hemodializ tedavisi için hastanın fonksiyone bir arteriovenous fistulü veya grefti olması hem yaşam süresini uzatan hemde yaşam kalitesini arttıran önemli bir faktördür. Oluşturulan fistüllerde zamanla meydana gelen darlık veya tıkanıklıklara perkütan girişimlerle müdahale edilebilir ve bu girişimlerde en önemli komplikasyonlardan biriside rüptürdür. Bu vakada, perkütan girişim sonrası ven segmentinde rüptür meydana gelmiş, bu komplikasyon perkütan yollarla düzeltilememiş ve hastanın fistülünün devamlılığı cerrahi müdahele ile sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): hemodializ, arteriovenöz fistül; komplikasyon

SURGICAL REPAIR OF A RUPTURED ARTERIOVENOUS FISTULA DURING PERCUTANEOUS BALLOON INTERVENTION

A functioning vascular access as an arteriovenous (av) fistula or an arteriovenous graft is a very important factor for patients undergoing hemodialysis on long-term survival and optimal quality of life. Percutaneous salvage is a possible treatment for occluded or stenotic segments of fistula but rupture can be seen as an important complication during these interventions. İn this case we reported a patient who had a rupture at venous side of the fistula during percutaneous intervention, ruptured was repaired surgically after failed percutaneous restoring techniques.

Anahtar Kelimeler (Keywords): hemodialysis; arteriovenous fistula: complication

Tam Metin 114