Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2017 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa: 33-34

doi: 10.15659/bogazicitip.17.02.658

ECBALİUM ELATERİUM KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN UVULAR ÖDEM: OLGU SUNUMU

FATMA SARI DOĞAN, MERVE GÜNEŞ, ÖZLEM GÜNEYSEL, VEHBİ ÖZAYDIN, MERVE DEMİRELLER

Ecbalium elaterium,  Cucurbitaceae ailesinden olup bitkinin meyvasının suyu, halk arasında rinosinüzit tedavisinde kullanılmaktadır. Yazımızda; sinüzit tedavisi amacıyla E. Elaterium kullanımı sonucu ciddi uvula ödemi gelişen bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Uvula ödemi, Ecbalium Elaterium, sinuzit, acil

UVULAR EDEMA DUE TO ECBALIUM ELATERIUM: A CASE REPORT

Ecbalium elaterium, is belong to Cucurbitaceae family whose juice is used in the treatment of rhinosinusitis. In this paper,  severe uvular edema case after using E. Elaterium for the treatment of sinusitis is presented.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Uvular edema, Ecbalium Elaterium, sinusitis, emergency

Tam Metin 313