Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2017 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa: 97-101

doi: 10.15659/bogazicitip.17.05.665

RETİNAL ARTER DAL TIKANIKLIĞI OLGUSUNDA OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ VE FUNDUS FLUORESEİN ANJİOGRAFİ BULGULARI: OLGU SUNUMU

FATİH BİLGEHAN KAPLAN, YUSUF EMRE DOĞAN, AYŞE YILMAZ, MURAT YAMİÇ, MURAT GARLI, YELDA BUYRU ÖZKURT

59 yaşında bayan hastada arter dal tıkanıklığı sonrasında optik koherens tomografi (OKT) ve fundus fluorescein anjiografi (FFA) bulguları değerlendirildi. OKT’de erken dönemde iç retinal katmanlarda kalınlık artışı ve hiperreflektivite, fotoreseptör tabakası ve retina pigment epitelinde ise reflektivitede azalma olduğunu görüldü. Foveolar çukurluk, foveadaki fotoreseptör tabakası ve altındaki retina pigment epitelinin normal olduğu görüldü. FFA da arter akımında yavaşlama ve dolum defektleri görüldü. Geç dönemde tekrarlanan incelemelerde iç retinal tabakalarda atrofi gelişimi  ve nöroretinal rimde incelme görüldü. OKT bulguları iskemi sonucu intrasellüler proteinlerin denaturasyonu ve yıkımı sonucu gelişen iç retinal tabakalardaki intrasellüler ödem ve geç dönemde gelişen atrofi ile uyumluluk göstermektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Retinal Arter Dal Tıkanıklığı, Optik Koherens Tomografi, Fundus Fluoresein Anjiografi

OPTIC COHERENCE TOMOGRAPHY AND FUNDUS FLUORESCEIN ANGIOGRAPHY FINDINGS IN A PATIENT WITH RETINAL ARTERY BRANCH OCCLUSION: A CASE REPORT

59-years-old female patient after retinal artery branch occlusion optic coherence tomography (OCT) and fundus fluorescein angiography (FFA) findings were evaluated. OCT examination showed increased thickness and hyperreflectivity in the inner retinal layers, and decreased reflexivities in the photoreceptor layer and retinal pigment epithelium. Foveolar depression, foveal photoreceptor layer and underlying retinal pigment epithelium were normal. In FFA, slowing of arterial flow and filling defects were observed. Repeated examinations in the late period revealed atrophy in the inner retinal layers and thinnig at the neuroretinal rim. OCT findings are consistent with intracellular edema in the inner retinal layers, resulting from denaturation and destruction of ischemic intracellular proteins, and late atrophy.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Retinal Artery Branch Occlusion, Optical Coherence Tomography, fundus fluorescein angiography

Tam Metin 188