Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa: 62-64

doi: 10.15659/bogazicitip.18.10.928

Yoğun bakımda postoperatif bronşiyal baryum aspirasyonu

SERKAN UÇKUN, TAMER KUZUCUOĞLU, FERİHA TEMİZEL

Baryum sülfat (BS) kullanımı, düşük osmolalitesi ve önemli bir yan etkisi olmaması nedeniyle yutma bozukluklarının teşhisinde ve bronş aspirasyonu sırasında tercih edilen inert bir maddedir. BS; mukozadan emilimi olmadığı için güvenli kabul edilmekte ve tıpta yaygın olarak kullanılmaktadır. BS’nin yanlışlıkla aspirasyonu sık görülmekte ve genellikle de sessiz seyir etmektedir. Yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) hasta bakımı sırasında beslenmenin zamanı, hastanın pozisyonu ve klinik durumunun yakın takibi ile olası komplikasyonların azalacağını düşünmekteyiz. Bu olgu sunumunda, 75 yaşında ve anestezi risk grubu Amerikan Anesteziyolojistler Derneği skoru 3 olan hastanın total tiroidektomi operasyonu sonrası postoperatif YBÜ’deki beslenmesi sırasında oluşan BS aspirasyonu anlatıldı ve literatürden elde edilen verilerle birlikte tartışıldı.

Anahtar Kelimeler (Keywords): aspirasyon, baryum sülfat, yoğun bakım

Postoperative bronchial barium aspiration in intensive care unit

Barium sulfate (BS) is an inert substance used for detection of swallowing abnormalities and during bronchial aspirations due to its low osmolality and no significant side effect. BS is considered to be a safe material as it has no mucosal absorption and its use has been widened in medicine. Accidental aspiration of barium has been recognized frequently and the course after this event usually remains silent. We think, during patient care in intensive care units (ICU), the feding time, position of the patient and close follow-up of the clinical course should decrease the rate of complications. In this case report, a 75 year old patient with anesthesia risk group American Society of Anesthesiologists score 3 who underwent total thyroidectomy surgery had BS aspiration during feeding postoperatively in ICU was described and a discussion is based on findings obtained from the literature.

Anahtar Kelimeler (Keywords): aspiration, barium sulfate, intensive care