Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa: 72-75

doi: 10.15659/bogazicitip.18.10.987

ÖN ÇAPRAZ BAĞ YARALANMALARI, TEDAVİSİ

ÖMER CAN ÖZKAN, BURAK YAĞMUR ÖZTÜRK

Ön çapraz bağ, diz stabilitesinde önemli role sahip olan bir yapıdır. Ön çapraz bağ yaralanmaları, dizde güvensizlik hissi ve ağrıya neden olmakta; cerrahi tedavi ise bu şikayetleri ortadan kaldırıp, diz eklemi fonksiyonalitesini tekrar elde etmek amacı ile uygulanmaktadır. Bu derlemede ön çapraz bağ anatomisi ve fonksiyonu ile ön çapraz bağ yaralanmasında uygulanan güncel tedavi prensipleri ve seçenekleri özetlenmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): ÖN ÇAPRAZ BAĞ YARALANMALARI, ARTROSKOPİK CERRAHİ

ANTERIOR CRUICATE LIGAMENT INJURIES, TREATMENT

The anterior cruciate ligament has an important function in knee stability. The injuries of the anterior cruciate ligament cause a sense of instability and pain in the knee; and the aim of surgical intervention is to treat these symptoms and recover the functionality of the knee joint. In addition to the anatomy and function of the anterior cruciate ligament, the contemporary treatment principles and options are summarized in this review.

Anahtar Kelimeler (Keywords): ANTERIOR CRUICATE LIGAMENT INJURIES, ARTHROSKOPIC TREATMENT

Tam Metin 147