Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2017 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa: 16-20

doi: 10.15659/bogazicitip.17.02.659

RETİNA VEN TIKANIKLIĞINA BAĞLI TEKRARLAYAN MAKULA ÖDEMİ OLAN OLGULARDA DEKSAMETAZON İMPLANTIN 6 AYLIK SONUÇLARI

AYŞE YAĞMUR KANRA, MELTEM GÜZİN ALTINEL, SEVİL ARI YAYLALI, AYLİN ARDAGİL AKÇAKAYA

Amaç: Retina ven tıkanıklığına (RVT) bağlı tekrarlayan makula ödemi olan olgularda uygulanan bir intravitreal deksametazon implant (IDI) sonrası 6 aylık sonuçların değerlendirilmesi.

Yöntem ve Gereçler: RVTye bağlı makula ödemine sahip naif olmayan 20 gözde IDI sonrası santral makula kalınlığı (SMK), en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK) ve diğer yan etkiler 1. hafta, 1.ay ve nüksten dolayı (3-6 ay arası) enjeksiyon tekrarı yapılana kadar her ay olmak üzere retrospektif olarak incelendi. Nüks kararı 1 sıra EİDGK kaybına eşlik eden OCT’de sıvının tekrar belirmesi olarak belirlendi.

Bulgular: Çalışmadaki 14 göz retina ven dal tıkanıklığı(RVDT)  ve 6 göz retina ven kök tıkanıklığına (RVKT) sahipti. Ortalama yaş 63.7±10.3 iken hastaların %60ı kadındı. Hem ortalama EİDGK hem de SMK değerleri 1. hafta, 1, 2, 3 ve 4. aylarda (p<0.05) anlamlı bir şekilde düzelmişti. Ayrıca hastaların %70‘inde nüks zamanında bile görme artışının korunabildiği görüldü. IDI’ya maksimum yanıt 2. ayda alınmış olup görme keskinliği ve retina kalınlığında elde edilen olumlu gelişmeler 3. aydan itibaren azalmaya başladı. IDI sonrası elde edilen maksimum göz içi basıncı (GIB) değeri 34 mmHg idi ve o da 2. ayda ölçülmüştü. GIB yükselmeleri topikal antiglokomatöz ilaçlarla kolaylıkla kontrol altına alındı. Takip boyunca herhangi bir ciddi yan etki gözlenmedi. 

Sonuç: Kısa dönem sonuçlarımıza göre, deksametazon implant RVT’ye bağlı tekrarlayan makula ödeminde maksimum etkinin 2.ayda görüldüğü etkili ve güvenilir bir tedavidir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): deksametazon, maküler ödem, retinal ven tıkanıklığı

SIX-MONTH EXPERIENCE WITH DEXAMETHASONE IMPLANT FOR RECURRENT MACULAR EDEMA SECONDARY TO RETINAL VEIN OCCLUSION

Purpose: To evaluate 6-month results after a single application of intravitreal dexamethasone implant (IDI) for recurrent macular edema in retinal vein occlusion(RVO).

Material and Methods: Twenty non-naive eyes with macular edema secondary to RVO underwent assessments for central macular thickness (CMT), best corrected visual acuity (BCVA) and adverse events at baseline, week 1 and monthly until reinjection due to recurrence (range 3-6 months) retrospectively following IDI. Retreatment criterion was recurrence on OCT and related to loss of BCVA at least 1 line.

Results: Fourteen eyes with branch retinal vein occlusion, and 6 eyes with central retinal vein occlusion were eligible for the study. The mean age was 63.7±10.3 and 60% of the patients were women. Both mean BCVA and CMT significantly improved 1 week, 1, 2, 3 and 4 months (p<0.05) after injection. Moreover, the increase of visual acuity was sustained in 70% of the patients even in case of recurrence. The maximum response to IDI was observed in the second month and improvements in visual acuity and retinal thickness began to decrease from the third month. The maximum value of IOP after IDI was 34 mmHg and measured at month 2 as well. IOP rises were well controlled with topical antiglaucoma therapy. No serious adverse events were observed during follow-up period.

Conclusion: According to our short-term results, IDI seems to be an effective and safe treatment for recurrent macular edema in RVO with a maximum effect at month 2.

Anahtar Kelimeler (Keywords): dexamethasone, macular edema, retinal vein occlusion

Tam Metin 183