Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2016 Cilt: 3 Sayı: 1 Sayfa: 32-34

SUBKLAVİAN ÇALMA SENDROMUNUN KAROTİKO-SUBKLAVİAN ARTER BYPASS İLE TEDAVİSİ: NADİR BİR VAKA

SERKAN BURÇ DEŞER, MUSTAFA KEMAL DEMİRAĞ

Subklavian çalma sendromu (SÇS) genellikle tek taraflı subklavian arter (SA) tıkanıklığı nedeniyle oluşmaktadır. Nadiren bilateral görülür. Doppler ultrasonografide (DUS) sağ SA’da düşük antegrad ve sol SA’da retrograd akım saptanır. Biz burada egzersiz sonrası baş dönmesi ve senkop şikayeti olan SÇS tanısı konulan 49 yaşındaki kadın hastanın sol karotiko-subklavian bypass operasyonu yapılarak tedavisini sunduk.

Anahtar Kelimeler (Keywords): subklavian çalma sendromu; karotis arter; subklavian arter; bypass

TREATMENT OF SUBCLAVIAN STEAL SYNDROME WITH CAROTICO-SUBCLAVIAN ARTERY BYPASS: A RARE CASE

Subclavian steal syndrome (SSS) is usually caused by unilateral subclavian artery (SA) occlusion or severe stenosis. Rarely seen bilaterally. Doppler ultrasonography (DUS) shows low antegrade blood flow of the right SA and retrograde flow of the left SA. Here we present a case of ‘subclavian steal syndrome’ in a 49 year old woman who had dizziness and syncope following exercise treated with left carotico-subclavian artery bypass.

Anahtar Kelimeler (Keywords): subclavian steal syndrome; carotid artery; subclavian artery; bypass

Tam Metin 144