Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2015 Cilt: 2 Sayı: 1 Sayfa: 28-30

POSTPARTUM BAŞAĞRISI BERABERİNDE NE GETİREBİLİR?

ARZU YILDIRIM AR, GÜLDEM TURAN, ÖZNUR DEMİROLUK, YILDIZ YİĞİT KUPLAY, DAMLA KIRIM, NUR AKGÜN

Gebelik ve postpartum dönem; hipertansif, hemorajik komplikasyonlara yol açabilen fizyolojik ve hormonal değişiklikleri içermektedir. Başağrısı sık bir semptom olarak gözlenebilir. Erken tetkik ve tanı; başarılı takip ve tedavi sağlanmasında önemlidir. Olgu sunumunda; postpartum dönemde vaskülit komplikasyonu olarak; çoklu intraserebral kanama ve serebral venoz trombozisle birlikte çoklu serebral kanama saptanan iki olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Serebral kanama, serebral venöz trombozis,vaskülit, postpartum yoğun bakım

WHAT DOES POSTPARTUM HEADACHE LEAD TO?

Pregnancy and postpartum period induces physiological and hormonal changes that may cause hypertensive and hemorrhagic complications. Headache can be observed; it is a frequent symptom. Early detection and diagnosis is crucial to provide appropriate management and treatment success. In this case report as multiple intracerebral hemorrhage and cerebral venous thrombozis with multiple intracerebral hemorrhage occurring as fatal complications of vasculitis during postpartum period.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Cerebral hemorrhage, serebral venous thrombozis, vasculitis, postpartum, ICU

Tam Metin 122