Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2017 Cilt: 4 Sayı: 3 Sayfa: 158-160

doi: 10.15659/bogazicitip.17.10.702

ESSİTALOPRAMA BAĞLI GELİŞEN BRUKSİZM VE DENTAL FRAKTUR: VAKA SUNUMUESSİTALOPRAMA KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN BRUKSİZM VE DENTAL FRAKTUR: VAKA SUNUMU

İBRAHİM GÜNDOĞMUŞ, MURAT KIYANÇİÇEK, MUSTAFA İSPİR, HAKAN KULLAKÇI, AYHAN ALGUL

Günümüzde depresyon tedavisinde SSRI olan ilaçlar düşük yan etkileri ve kolay tolere edilebilmelerinden dolayı ilk sırada tercih edilen güçlü ve etkili ilaçlardır. Sinaptik aralıkta serotonin miktarını arttırarak etki gösteren essitalopramın, yan etki profili SSRI sınıfındaki diğer ilaçlarla benzerdir. Nokturnal bruksizm, uyku sırasında dişlerin fonksiyonel olmayan şekilde sıkılması, istemsiz çene kilitlenmesi, diş gıcırdatma ve aşındırmayı içine alan bir motor bozukluktur. Nokturnal bruksizmin başlangıç mekanızması henüz tam anlaşılabilmiş değildir fakat nörokimyasal mekanızmalar üzerinde durulmaktadır.  Serotonerjik aktivite artışı ile SSRIların nokturnal bruksizm oluşturabileceğini gösteren yayınlar mevcuttur.  Bu yazımızda essitolapram 10 mg/gün kullanan hastada gelişen bruksizm ve dental fraktürü olan olgunun sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Bruksizm, dental fraktür, essitalopram.

BRUXİZM ANDA DENTAL FRACTURE-INDUCED ESCİTALOPRAM USE: A CASE REPORT

Today, in the treatment of depression, SSRI, which powerful and effective drugs, are preferred at the first, because of small side effect and easy to tolerated. Escitalopram, which acts by increasing the amount of serotonin in the synaptic spacing, side effects of escitalopram are similar to other drugs in SSRI class. Nocturnal bruxism is motor disorder containing; nonfunctional clenching of the teeth during sleep, involuntary jaw locking, teeth grinding and abrasion.  Initiation mechanism of nocturnal bruxism has not been fully understood, yet. However, neurochemical mechanisms are emphasized. Publications are available, which show that SSRI can create nocturnal bruxism with increase in serotonergic activity. In this paper, aim to be presented fact, which is bruxism and dental fracture, occurred on the patient using escitalopram 10 mg / day.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Bruxizm, dental fracture, escitalopram.

Tam Metin 205