Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2016 Cilt: 3 Sayı: 1 Sayfa: 5-8

TRANSREKTAL ULTRASONOGRAFİ̇ EŞLİ̇Ğİ̇NDE PROSTAT İĞNE Bİ̇OPSİ̇Sİ̇ YAPILAN HASTALARDA ENFEKSİ̇YÖZ KOMPLİ̇KASYONLAR: Bİ̇R RETROSPEKTİ̇F VAKA KONTROL

FATİH URUÇ, ÇAĞLAR YILDIRIM, BEKİR ARAS, MİTHAT KIVRAK, AYTAÇ ŞAHİN, SERKAN AKAN, ÖZGÜR HAKİ YÜKSEL, AHMET ÜRKMEZ

Prostat kanseri (PK) tanısında transrektal ultrasonografi eşliğinde yapılan prostat iğne biyopsisi (TRUS-PB), standart bir yöntem olarak kullanılmaktadır. TRUS-PB’nin ateş, üriner sistem enfeksiyonu ve sepsis gibi ciddi komplikasyonları vardır. Kinolonların kullanıma girmesi ile birlikte prostat biyopsisi sonrası enfeksiyöz komplikasyonlar azalmıştır. Sık ve yanlış antibiyotik kullanımının artması ile günümüzde kinolonlara dirençli suşların neden olduğu enfeksiyon hastalıkları önemli hale gelmiştir. Bu retrospektif çalışmada 2013-2015 yılları arasında TRUS-PB yapılan 685 hasta ve biyopsi sonrasında enfeksiyöz komplikasyonlar nedeni ile yatış gereken 16 hastanın verileri literatür eşliğinde incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): prostat; transrektal biyopsi; enfeksiyon

INFECTIOUS COMPLICATIONS OF TRANSRECTAL ULTRASOUND-GUIDED PROSTATE NEEDLE BIOPSY: A RETROSPECTIVE CASE-CONTROL STUDY

Transrectal ultrasonography-guided prostate needle biopsy (TRUS-PB) is used as a standard procedure for the diagnosis of prostate cancer. TRUS-PH has serious complications, such as fever, urinary tract infections and sepsis. With the introduction of quinolones, the infectious complications after the prostate biopsy have decreased. Frequent and incorrect use of antibiotics has become an important problem for quinolone resistant infections. In this retrospective study we aimed to investigate data’s of 685 patients underwent TRUS-PB and 16 patients required hospitalisation after biopsy due to enfectious complications between 2013-2015 under the light of literature.

Anahtar Kelimeler (Keywords): prostate; transrectal biopsy; infection

Tam Metin 175