Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2016 Cilt: 3 Sayı: 1 Sayfa: 16-21

YOĞUN BAKIMDA YÜZEY TEMİ̇ZLİ̇Ğİ̇Nİ̇N DENETİMİ

CEREN KÖKSAL, GÜLDEM TURAN, NUR AKGÜN, ARZU YILDIRIM AR, CELAL ÖZTÜRK, CANAN AĞALAR

Yoğun bakım enfeksiyonlarını azaltma çabamız, çevre temizliğine ve temizliğin etkinliğine dikkatimizi çektiğinden yüzey temizliğini monitorize etmeyi planladık. 20 yataklı yoğun bakımımızda 14 sık dokunulan obje ve toplam 189 yüzey ardışık 6’şar günlük 2 periyod halinde sabah ve akşam vardiyasında Floresanslı işaretleme jeli ile işaretlenmiştir. Temizlik sonrası denetim yapılacağı önce temizlik personeline haber verilmeden ve sonra da haber verilerek ultraviole lambası ile kalıntı taraması yapılmıştır. Haberli ve habersiz periyodlar arasındaki belirgin klinik ve istatistiksel fark böyle bir monitorizasyon sisteminin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, hizmet içi eğitim etkinliğini izlemek için temizliğin görünür bir yöntem ile denetlemek gereklidir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): nozokomiyal enf.; yoğun bakım; fluorecent marking jel

CHECKING OF SURFACE CLEANING IN INTENSIVE CARE UNIT

Our efforts to decrease intensive care infections has increased our awareness of environmental cleaning. Therefore, we started questioning the effectiveness of cleaning and started to monitor surface cleaning. In our 20 beds intensive care unit, 14 different objects those are frequently touched, and total 189 surface were marked during morning and evening shifts by using Fluorescent Marking Gel and monitored for remaining fluorescend marks after cleaning by using the ultraviolet light for two consecutive 6-day periods; first without the knowledge of cleaning staff and then after informing the cleaning staff. The clinical and statistical significance between the cleaning during the uninformed and informed periods revealed the necessity of implementing such a monitoring system. As a result, in order to monitor the effectiveness of in-service trainings, it is necessary to audit cleaning with a visible method.

Anahtar Kelimeler (Keywords): nosocomial inf.; ICU; fluorescent marking gel

Tam Metin 134