Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2015 Cilt: 2 Sayı: 2 Sayfa: 21-23

NADİ̇R Bİ̇R KONSTİ̇PASYON SEBEBİ̇: BARTTER SENDROMU

HANİFE ÇETİNKAYA, SİNAN KAZAN, SEYDAHMET AKIN, BİLGE KALKAN, MUSTAFA ERDOĞAN, DİDEM KILIÇ AYDIN, MEHMET ALİUSTAOĞLU

Bartter sendromu, nadir görülen, çok çeşitli klinik belirtileri olabilen bir hastalıktır. BS’de hipokalemi ve buna bağlı semptomlar nadir değildir. İrritabl bağırsak sendromu oldukça sık görülen, kabızlık şikayeti olan hastalarda en sık düşünülen hastalıktır. Burada kabızlık şikayeti nedeni ile başka bir hastanede İrritabl bağırsak sendromu tanısı konan bir Bartter sendromu olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler (Keywords): bartter, konstipasyon , hipokalemi, irratabl barsak sendromu

A RARE CAUSE OF CONSTIPATION: BARTTER SYNDROME

Bartter syndrome is a rare disorder that may have a variety of clinical manifestations. Hypokalemia and releated symptoms are not uncommon in bartter syndrome. Irritable bowel syndrome is a fairly common disease and it is the most frequently considered diagnosis in patients with the complain of constipation. Here we are presenting a case report of bartter syndrome, who was diagnosed diagnosed as bowel syndrome because of constipation in another hospital.

Anahtar Kelimeler (Keywords): bartter, constipation, hypokalemia, irritable bowel syndrome

Tam Metin 117