Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa: 100-102

doi: 10.15659/bogazicitip.19.01.1005

PARAPAREZİ İLE PREZENTE OLAN CREUTZFELDT JACOB HASTALIĞI: OLGU SUNUMU

FERHAN KÖMÜRCÜ, PINAR AKYÜZ AKYÜZ ÖZTÜRK, AYŞE NUR ÖZCAN, KARABEKİR ERCAN, ÖMER ANLAR

Creutzfeldt Jacob Hastalığı (CJH) hızlı ilerleyen, nadir görülen, bulaşabilen, genellikle fatal, prion proteinin neden olduğu, henüz tedavisi olmayan nörodejeneratif bir hastalıktır. Hastalar farklı klinik tablolar ile gelebilirler. Burada 68 yaşında-erkek, paraparezi ile nöroloji kliniğine başvuran ve CJH tanısı konan, tanı konduktan sonra 1 ay içinde kaybedilen bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Creutfeldt Jacob Hastalığı, paraparezi

CREUTZFELDT JACOB DİSEASE PRESENTİNG WİTH PARAPARESİS: A CASE REPORT

Creutzfeldt's Jacob Disease (CJD) is a rare, rapidly progressive, usually fatal  neurodegenerative disease  that may be caused by a prion protein and transmittable.  Patients may present with different clinical features. We report here a 68-year-old man who was admitted to neurology clinic with paraparesis, diagnosed CJD and died within 1 month after diagnosis.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Creutfeldt Jacob Disease, paraparesis