Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa: 70-71

doi: 10.15659/bogazicitip.18.10.979

SPONDİLİT ALEVLENMESİ DÜŞÜNDÜREN BİLATERAL ELASTOFİBROMA DORSİ: OLGU SUNUMU

BETÜL SEVİNÇ, FEYZA ÜNLÜ ÖZKAN, İLKNUR AKTAŞ, ÖZGE GÜLSÜM MEMETOĞLU, IŞIL ÜSTÜN, ESİN DERİN ÇİÇEK

Elastofibroma dorsi göğüs duvarının benign karakterde nadir görülen yumuşak doku tümörüdür. Genellikle 40-60 yaş arasında, kadınlarda daha sık olmak üzere posterior torasik duvar ile periskapuler bölge arasında görülür. Çoğunlukla unilateral olmakla birlikte, bilateral de görülebilir. Semptomatik hastalar hareket ile artan omuz ağrısı veya kronik sırt ağrısından şikayetçidir. Manyetik rezonans görüntüleme tanıda en faydalı yöntemlerdendir. Semptomatik hastalarda cerrahi tedavide marjinal rezeksiyon uygulanmaktadır. Elastofibroma dorsi omuz ve sırt ağrısı yakınması ile başvuran hastalarda ayırıcı tanıda akılda bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): elastofibroma dorsi, spondilit, omuz ağısı

BILATERAL ELASTOFIBROMA DORSI MIMICKING SPONDYLITIS EXACERBATION: CASE REPORT

Elastofibroma dorsi is an uncommon, benign, soft tissue tumor. It is usually found in the infrascapular area in 40-60 ages women. Although it is usually unilateral, may be bilateral. Symptomatic patients typically complain shoulder pain which is increased by movement or chronic dorsal pain. Magnetic resonans imaging is one of the most useful diagnostic methods. Marginal resection is the surgical treatment in symptomatic cases. Elastofibroma dorsi should be taken into consideration in cases who have chronic shoulder and dorsal pain.

Anahtar Kelimeler (Keywords): elastofibroma dorsi, spondylitis, shoulder pain