Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2017 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa: 111-116

doi: 10.15659/bogazicitip.17.05.661

HİPOSPADİAS CERRAHİSİNE YAKLAŞIM

CESİM İRŞİ, AYTEKİN KAYMAKÇI

Hipospadias, izole doğumsal anomaliler den olup insidansı 300 erkek çocukta 1 dir. Etiyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte; hormonal, genetik ve çevresel sebeblerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Cerrahi onarımda çok sayıda teknik tanımlanmış ve modifikasyonlarla birlikte bu sayı 300 civarındadır. Cerrahi sağaltım da ektopik mea düzeyine göre flep yada greftleme yöntemi kullanılır, ileri olgularda iki evreli onarım yapılır. Ameliyat tekniklerinde ve cerrahideki teknolojik ilerlemeye rağmen hastalığın kendine özgü yapısı nedeniyle bazı olgularda komplikasyonlara rastlanmaktadır. Bu makalede hipospadias olgularının cerrahisine yaklaşım ve başarı şansını artıran faktörler vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): hipospadias, cerrahi onarım, çocuk

A GENERAL APPROACH TO HYPOSPADIAS SURGERY

Hypospadias is one of the most common izoleyted congenital anomalies in male children which reconstruction performed in pediatric surgery clinics. The incidence of the hipospadias is 1 in 300 male children. Although there is no determined certain etiological factor for occurance of the diasease; hormonal, enviromental and genetik multifactorial reasons are blamed for hypospadias occurance. Numerous surgical technigues have been published to treat hypospadias including 300 different modifications of surgical repair. Despite numerous advences in operative techniques and suture materials complications can be seen during postoperative follow-up.To over come these complication from clinics to clinics some technical differences and preferences related to the graft, flaps, types of stents,dressing,antibiotic use and issue of treatment  in one or two steps.With this article we try to underline and mention  the current treatment modalities and factors improving hipospadias surgical outcames.

Anahtar Kelimeler (Keywords): hypospadias, surgical repair, children

Tam Metin 330