Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa: 38-41

doi: 10.15659/bogazicitip.18.04.882

Subkostal Kesi Fıtığı Onarımında Yama Sabitlemede Sütür Kullanımı: Olgu Sunumu

YALIN İŞCAN, BİROL AĞCA, AZİZ BORA KARİP, ENDER ONUR, KEMAL MEMİŞOĞLU

Kesi fıtıklarında laparoskopi sıklıkla kullanılmaktadır. Zımba atıcılar sayesinde yama sabitleme oldukça kolaylaşmıştır fakat bu aletlerin subkostal bölgede etkinliği azalmaktadır. Transfasyal dikişler, zımba atıcılar için açısı zor ve riskli bölgelerde alternatif olarak kullanılabilirler.

Anahtar Kelimeler (Keywords): transfasyal sütür, kesi fıtığı, laparoskopik fıtık tamiri

Mesh Fixation With Sutures in Subcostal Incisional Hernia; A Case Report

Laparoscopy is often performed in incisional hernia. Mesh fixation became easier with staples but the effectiveness of these instruments reduced in subcostal region. Transfacial sutures are alternatives for staples in difficult and risky places.

Anahtar Kelimeler (Keywords): transfacial sutures, incisional hernia, laparoscopic hernia repair

Tam Metin 121