Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2015 Cilt: 2 Sayı: 3 Sayfa: 117-119

KETİAPİN VE OLANZAPİNİN BİRLİKTE TEK DOZ KULLANIMINDAN SONRA GELİŞEN PRİAPİZM OLGUSU

SİNAN KAZAN, NALAN AKINCI, ALİ YILMAZ

Priapizm herhangi bir cinsel istek veya uyarı olmadan ereksiyon gelişmesidir. Çoğu zaman idiyopatik olsa da bazen altta yatan sebep ortaya konabilmektedir. Oral yoldan alınan ilaçlar nadiren priapizme neden olabilirler. Burada tek doz ketiapin ve olanzapin kullanımına bağlı gelişen bir priapizm olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler (Keywords): yan etkisi, priapizm, ketiapin, olanzapin

THE PRIAPISM CASE THAT DEVELOPED AFTER ONE DOSE USAGE OF QUETIAPINE AND OLANZAPINE CONCURRENTLY

Priapism is an erection without any sexual desire or stimulation. It is often idiopathic but sometimes underlying cause may be revealed. Drugs taken orally can rarely cause priapism. Here we present a case of priapism induced by single dose quetiapine and olanzapine.

Anahtar Kelimeler (Keywords): drug side effect, priapism, quetiapine, olanzapine

Tam Metin 109