Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2017 Cilt: 4 Sayı: 3 Sayfa: 155-157

doi: 10.15659/bogazicitip.17.10.706

MEZENTERİK DERMOİD KİST: OLGU SUNUMU

ZEYNEP SÖNMEZIŞIK, BURCU ANIL, MUAMMER HAKKI KARAKAŞ

Dermoid kist matür teratomların alt grubu olup ağırlıklı olarak ektodermal elemanlar içerir. Mezenterik dermoid kist abdominal bölgede oldukça nadir rastlanan bir tümördür ve mezenterik kistik lezyonların ayırıcı tanısında yer almalıdır. Olgumuzda enfekte mezenterik dermoid kistin radyolojik bulguları ve zaman içerisinde takibinde kist çevresinde komşu mezenterde ortaya çıkan reaktif değişikliklerin sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): dermoid kist, mezenter, mezenterik kist

DERMOID CYST OF THE MESENTERY: CASE REPORT

Dermoid cyst is a subgroup of mature teratoma that contains mainly ectodermal elements. Dermoid cyst of the mesentery is a rarely encountered tumor in abdominal region and it should be considered in the differential diagnosis of the cystic masses of the mesentery. Herein, we aim to present the radiologic findings in a spontaneously infected mesenteric dermoid cyst and the reactive changes in surrounding mesentery over time during follow-up. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): dermoid cyst, mesentery, mesenteric cyst

Tam Metin 177