Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2015 Cilt: 2 Sayı: 2 Sayfa: 17-20

İKİ̇ FARKLI FEKAL DRENAJ Sİ̇STEMİ̇Nİ̇N KARŞILAŞTIRILMASI

GÜLDEM TURAN, NUR AKGÜN, BERNA AYANOĞLU TAŞ, CEREN KARİP, MÜNİRE KABUKÇU

Fekal inkontinans yoğun bakım ünitelerinde % 17-68 arasında görülmektedir. Fekal dranaj sistemleri ped ve alt bezleri gibi geleneksel yöntemlere alternatif olarak yoğun bakım hastalarında komplikasyonları önlemek için geliştirilmiştir. Fecesi ciltten uzaklaştırarak infeksiyonun önlenmesine yardımcı olmaktadır. Çalışmamızda, iki farklı barsak drenaj sistemi olan Zassi Bowel Managment System (ZBMS) ile Faecal Collection Systemi (FCS) yoğun bakımımızda kullanılarak, sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler (Keywords): “zassi bowel management system”, “faecal collection system”, yoğun bakım

COMPARISON OF TWO DIFFERENT FAECAL DRAINAGE SYSTEMS

Faecal incontinans rate have been observed 17-68 % in Intensive Care Unit. Faecal drainage systems have been developed as an alternative to traditional methods such as pads or diapers toprevent some complications of the faecal contamination such as infection. In this study; we aimed to compare Zassi Bowel Managment System (ZBMS) and Faecal Collection Systemi (FCS) in ICU patients.

Anahtar Kelimeler (Keywords): “zassi bowel management system”, “faecal collection system”, ICU