Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa: 42-46

doi: 10.15659/bogazicitip.18.04.739

JUVENİL İDİOPATİK ARTRİT

ÖZGE GÜLSÜM İLLEEZ

Juvenil idiopatik artrit çocukluk çağında en sık görülen romatizmal hastalıktır. Hastalık eklemlerde ağrı, şişlik, deformite, büyüme – gelişme ve seksüel gerilik gibi bulgulara neden olabilir. Aktif hastalık uygun şekilde tedavi edilmezse erişkin döneme taşınabilir. Bu nedenle tedavide temel amacımız inflamasyonu hızlı bir şekilde kontrol altına almaktır. Biyolojik tedavilerin bu hastalık grubunda kullanılmaya başlaması ile birlikte tedavi seçenekleri artmıştır. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): juvenil; idiopatik; artrit

JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS

Juvenile idiopathic arthritis is the most common rheumatic disease in childhood. It may cause pain, joint swelling, deformity and growth impairment, with probable continue active disease into adulthood if not properly treated. Therefore our main goal in treatment is to try to control of inflammation as quickly as possible. Treatment options have increased with introduction of biological treatment.

Anahtar Kelimeler (Keywords): juvenile; idiopathic; artrhritis

Tam Metin 102