Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2016 Cilt: 3 Sayı: 2 Sayfa: 67-70

KURŞUN ADRES SORMAZ: BİR ACİL ORTOPEDİ DENEYİMİ ATEŞLİ SİLAH YARALANMASI OLGUSUNDA MERMİ ÇEKİRDEĞİNİN İLGİ ÇEKİCİ LOKALİZASYONU

BARIŞ YILMAZ, EVRİM ŞİRİN, MUSTAFA VEZİRHÜYÜK

Ateşli silah yaralanmaları acil servislerde sık görülen yaralanmalardır. Bu tip yaralanmalarda özellikle ateşli silahın tipi, atış mesafesi, hedefe giriş - çıkış yolları ve yaralanma şekilleri son derece önemlidir. Olgumuzda ateşli silah yaralanması sonrası vücuda giren mermi çekirdeğinin sol femur başı içerisindeki ilgi çekici lokalizasyonu ve takipleri değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): açık kırık, ateşli silah yaralanması, koksartroz

THE AMAZING JOURNEY OF THE BULLET: THE REMARKABLE LOCATION AFTER A GUNSHOT INJURY

Gunshot wounds are commonly seen as the types of injuries in emergency departments. In this type of injury, especially the type of firearm, shooting distance, destination entry - exit routes and the types of injuries are extremely important. In our case, in the head of the left femur of the bullet entering the body after a gunshot wound in attractive localisation and tracking are evaluated.

Anahtar Kelimeler (Keywords): open fractures, gunshot wounds, coxarthrosis

Tam Metin 118