Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa: 103-106

doi: 10.15659/bogazicitip.19.01.879

HETEROTOPİK OSSİFİKASYONDA ULTRASONOGRAFİ; OLGU SUNUMU

EZGİ KAYA, ASLIHAN TARAKTAŞ, ÖZGE GÜLSÜM İLLEEZ, FEYZA ÜNLÜ ÖZKAN, İLKNUR AKTAŞ

Heterotopik ossifikasyon (HO), anormal bir anatomik bölgede, genellikle yumuşak dokuda kemik oluşumu olarak tanımlanır. Nörolojik hastalıklar (travmatik beyin yaralanması, spinal kord yaralanması gibi) veya travma sonrasında gelişebilir. Erken HOda tipik olarak ısı artışı, şişlik, eritem ve azalmış eklem hareketi görülür. Enfeksiyon, derin ven trombozu ile karışabilir. Diyagnostik radyografi bulguları semptom başlangıcından yaklaşık 1 ay sonra ortaya çıkabilir. Ultrasonografi (USG)nin ise HO erken tanısında ve takibinde yararlı olduğu bildirilmiştir. Burada olguda travma sonrası gelişen HO erken tanısında USGnin önemi belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): heterotopik ossifikasyon, ultrasonografi, travma

ULTRASONOGRAPHY USAGE IN HETEROTOPIC OSSIFICATION: CASE REPORT

Heterotopic ossification (HO) is defined as bone formation in an abnormal anatomic region, usually soft tissue. 
HO may develop after neurological diseases (such as traumatic brain injury, spinal cord injury) or trauma. 
In early disease, temperature increase, swelling, erythema and decreased joint movement are typically seen.
It can be confused with deep vein thrombosis and infection. Findings of diagnostic radiography may appear about 1 month after the onset of symptoms. 

Ultrasonography (USG) has been reported to be useful in early detection and follow-up of HO. 
Here, the importance of USG in the early diagnosis of HO following trauma is indicated.

Anahtar Kelimeler (Keywords): heterotopic ossification, ultrasonography, trauma