Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2017 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa: 35-36

doi: 10.15659/bogazicitip.17.02.663

SUBARAKNOİD KANAMA SONRASI AKUT DİSPNE: BU NÖROJENİK AKCİĞER ÖDEMİ Mİ?

FATİH DOĞANAY, ROHAT AK, TEVFİK PATAN

Nörojenik pulmoner ödem (NPE), uygun ortamda pulmoner ödem oluşumuna ve daha olası bir alternatif neden bulunmadığına dayalı klinik bir tanıdır. NPE akut merkezi sinir sistemi hasarının yol açtığı pulmoner interstisyel ve alveoler sıvıda bir artış olarak tanımlanır. Subaraknoid kanamalı (SAK) hastalarda pulmoner ödem, yüksek dereceli SAK ile ilişkili olup mortaliteyi arttırmaktadır. Etkili bir şekilde tedavi edilen erken infiltratlar çoğunlukla mortaliteyi etkilemez. Bu olgu sunumunda acil serviste SAK nedeniyle NPE gelişen bir hastayı sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler (Keywords): nörojenik pulmoner ödem; subaraknoid kanama; dispne

ACUTE DYSPNEA AFTER SUBARACHNOID HEMORRHAGE: IS IT NEUROGENIC PULMONARY EDEMA?

Neurogenic pulmonary edema (NPE) is a clinical diagnosis based upon the occurrence of pulmonary edema in the appropriate setting and in the absence of a more likely alternative cause. NPE is defined as an increase in pulmonary interstitial and alveolar fluid caused by an acute central nervous system injury. Pulmonary edema in patients with subarachnoid hemorrhage (SAH) has been associated with high-grade SAH, increased mortality. Early infiltrates, which treated effectively, did not affect mortality, mostly . In this case report, we aimed to present a patient who developed NPE due to SAH in the emergency department.

Anahtar Kelimeler (Keywords): neurogenic pulmonary edema; subarachnoid hemorrhage; dsypnea

Tam Metin 339