Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa: 58-61

doi: 10.15659/bogazicitip.18.10.901

ACİL GÖZ KLİNİĞİNE BAŞVURAN ÇOCUK HASTALARIN EPİDEMİYOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ

AYŞİN TUBA KAPLAN, NİLÜFER ZORLUTUNA KAYMAK, NESRİN TUTAŞ GÜNAYDIN, AYŞE YEŞİM ORAL, ŞABAN ŞİMŞEK

          AMAÇ

          Bu çalışmada göz rahatsızlığı nedeniyle acil göz servisimize başvuran çocuk hastaları epidemiyolojik yönden incelemeyi amaçladık.

GEREÇ ve YÖNTEM

            Haziran 2017 – Ocak 2018 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniğine acil göz rahatsızlığı nedeniyle başvuran 18 yaş altı hastaların bilgisayar kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet gibi demografik özellikleri, etkilenen göz, hastalığın tanısı, travma sebepleri, travmaya sebep olan  materyaller ve  tedavi metodları SPSS 20  kullanılarak  istatistiksel olarak incelendi.

            BULGULAR 

           Çalışmamızda göz acil servisine başvuran  0-18 yaş aralığındaki 1296 hasta retrospektif olarak  incelendi.  Kayıtları eksik  olan  hastalar  çalışma dışı bırakıldı. Çalışmamıza dahil  edilen  olguların 770’i  (%59.4)  erkek çocuk,  526’sı  (%40.6)  kız çocuk  idi.  Yaşları  0-18  yaş  (ortalama 8.75 )  aralığında olup, en sık başvuran yaş grubunun  0-2  yaş aralığında olduğu görüldü.  En çok etkilenen gözün, % 42.8  ile  sol  göz olduğu kayıt edilirken, sağ gözün etkilenme sıklığı % 39.6 oranında, her iki gözün aynı anda etkilenme sıklığı ise %17.6 oranında  izlendi. En sık başvuru  sebebi  konjonktivit  (%39.7) olarak saptanırken ikinci sırada  %24.5’ lik oranla  göz travmaları  takip etmiştir.  Hastaların % 97.3’üne medikal tedavi uygulanırken %2.7‘sinde cerrahi tedavi gerekmiştir.

            SONUÇ

            Acil servise başvuran çocuk hastaların tanıları incelendiğinde erişkinler kadar geniş bir tanı serisi olduğunu gördük. Ayrıca çocukların travmaya maruz kalma ihtimalleri yüksek olduğundan kaza ve yaralanma sıklığını azaltmak için hem alınacak tedbirlerin hem de eğitimin önemli bir yeri olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Pediatrik, epidemiyoloji, acil, travma

EPIDEMIOLOGIC EVALUATION OF PEDIATRIC PATIENTS ADMITTED TO EMERGENCY OPTHALMOLOGY CLINIC

            AIM

            In this study, we purpose to evaluate the epidemiological features of pediatric patients with ocular complaints that admitted to  emergency department of our ophthalmology clinic. 

             MATERIALS AND METHOD

              The records of pediatric patients aged under 18 years admitted to  Health Science University Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and  Research  Hospital emergency department with ocular complaints,  between June 2017 and January 2018,  were retrospectively  analyzed.  We evaluated the patients’ demographic characteristics such as age, gender  and  affected  eye,  ocular  pathologies, causes of trauma, causative materials, treatment methods. Data were  statistically  evaluated  with SPSS version 20.0.

               RESULTS

               One thousand and two hundred ninety  six patients  aged  between 0-18 years,  were retrospectively  analyzed  in our study.  The patients with missing records have been excluded from the study.  There were 770 (59.4%) male  patients  and  526 (40.6%)  female  patients in our  study.  The ages were between 0-18, the mean  age was 8.75 years and  the majority of  cases were in 0-2 ages group.  The most affected eye was the left eye  42.8 % ,  the  right eye was  39.6 %  and both eyes were affected in  17.6 % cases.

               CONCLUSION:

               Our study demonstrated that pediatric opthalmic emergencies have a variety of diagnosis as wide as adults. We also think that precautions  and education may be important to prevent opthalmic injuries in pediatric group which has a high frequency of trauma.

 

 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Pediatric, epidemiology, emergency, trauma