Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2014 Cilt: 1 Sayı: 3

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

EDİTÖRE MEKTUP | Sayfa: 88-89
ROBİN WİLLİAMS: BİR ÖZKIYIMIN ARDINDAN
ROBİN WİLLİAMS: BİR ÖZKIYIMIN ARDINDAN
AYNİL YENEL
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 90-94
KRONİ̇K HEPATİ̇T B TEDAVİ̇Sİ̇NDE PROGNOSTİ̇K FAKTÖR OLARAK BETA-2 Mİ̇KROGLOBULİN
BETA-2 MİCROGLOBULİN AS A PROGNOSTIC FACTOR IN CHRONIC HEPATITIS B TREATMENT
SEDA SİBEL GÜNBAY, ÖZCAN DEVECİ, CANAN AĞALAR, TUNA DEMİRDAL, NEŞE DEMİRTÜRK, SEDAT KAYGUSUZ, DİLEK KILIÇ
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 95-101
AKUT BÖBREK HASARI ETYOLOJİSİNDE ÖNEMİ ARTAN ŞÜPHELİ; MULTİPLE MYELOM
MULTIPLE MYELOMA; AS AN INCREASINGLY SUSPECTED FACTOR IN THE ETIOLOGY OF ACUTE KIDNEY INJURY
M. KAHRAMAN, FUNDA TÜRKMEN, S. KİREMİTÇİ, A. BAYRAK, O. AKYÜZ, N. İLHAN, Ö. SADİOĞLU ÇAĞDAŞ, D. ŞENEL YILDIZ, S. BAŞ, G. GÜMRÜKÇÜ
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 102-107
KOLONOSKOPİDE SEDASYONDA DEKSMEDETOMİDİN, MİDAZOLAM- REMİFENTANİL VE PROPOFOL-REMİFENTANİL’İN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF DEXMEDETOMIDINE, MIDAZOLAM-REMIFENTANIL, AND PROPOFOL-REMIFENTANIL IN SEDATION FOR COLONOSCOPY
BEKİR KAPLAN, MUSTAFA EKİM, GÜLDEM TURAN, DİLEK SUBAŞI, GÜLŞEN BOSNA, OSMAN EKİNCİ
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 108-113
ACİ̇L SERVİ̇SE AMBULANSLA BAŞVURAN HASTALARIN DEĞERLENDİ̇Rİ̇LMESİ
EVALUATION OF THE PATIENTS WHO ADMITTED TO EMERGENCY ROOM BY AMBULANCE
RASİM YORULMAZ, TUBA CİMİLLİ ÖZTÜRK, EBRU AKOĞLU, GÖKHAN İŞAT, KEMAL AYGÜN, HASAN DEMİR, ONUR YEŞİL, ÖZGE ONUR ÖZBERK
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 114-118
FATİ̇H SULTAN MEHMET EĞİ̇Tİ̇M VE ARAŞTIRMA HASTANESİ̇ YOĞUN BAKIM ÜNİ̇TESİ̇NDE İNVASİ̇V ARAÇ İLİ̇ŞKİ̇Lİ̇ HASTANE ENFEKSİ̇YONLARI; 4 YILLIK DENEYİM
INVAZIVE DEVICE ASSOCIATED HOSPITAL INFECTIONS IN CRITICAL CARE UNIT OF FATİH SULTAN MEHMET TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL; FOUR YEARS EXPERIENCE
ÖZLEM ALICI, CANAN AĞALAR, SERVET ÖZTÜRK, NUR AKGÜN
OLGU SUNUMU | Sayfa: 119-121
ULTRASONOGRAFİNİN PSÖDOASİT TANISINDA YETERSİZLİĞİ: BİR OLGU SUNUMU
FAILURE OF ULTRASOUND TO DIAGNOSE PSEUDOASCITE: A CASE REPORT
ENVER BERBER, MELTEM SERTBAŞ, YAŞAR SERTBAŞ, SERKAN ELARSLAN, MEHMET TİMUÇİN AYDIN, ALİ ÖZDEMİR
DERLEME | Sayfa: 122-126
BARİ̇ATRİ̇K CERRAHİ
BARIATRIC SURGERY
HASAN ALTUN, AZİZ BORA KARİP, HAMİT KAFKAS ÇELİK