Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2016 Cilt: 3 Sayı: 3

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 76-80
İNTRAVİTREAL UYGULANAN BEVASİZUMAB, RANİBİZUMAB VE TRİAMSİNOLON ASETONİD ENJEKSİYONLARININ GÖZİÇİ BASINCINA ETKİLERİ
THE EFFECTS OF INTRAVITREAL USE OF BEVACIZUMAB, RANIBIZUMAB AND TRIAMCINOLONE ACETONIDE INJECTIONS ON INTRAOCULAR PRESSURE
TAYFUN ŞAHİN, YELDA BUYRU ÖZKURT, MUSTAFA DEMİR, TUĞBA GENÇAĞA ATAKAN, GÖKÇEN BAŞ ERATLI
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 81-84
OBSTRUKTİ̇F UYKU APNE SENDROMUNDA DERİ̇ BULGULARI
SKIN FINDINGS IN OBSTRUCTUVE SLEEP APNEA SYNDROME
İLKİN ZİNDANCI, HACER KUZU OKUR, BURÇE CAN KURU, MUKADDES KAVALA
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 85-89
TRAFİK KAZASI İLE ACİL SERVİSE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF DEMOGRAPHIC AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS PRESENTING TO THE EMERGENCY DEPARTMENT WITH TRAFFIC ACCIDENTS
, EBRU ÜNAL AKOĞLU, TAYGUN BAYKAL
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 90-96
LATERAL EPİKONDİLİTTE LAZER TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ
EFFECTIVENESS OF LASER THERAPY ON LATERAL EPICONDYLITIS
NİLGÜN ŞENOL GÜLER, PINAR AKPINAR, MERYEM YILMAZ KAYSIN, FEYZA ÜNLÜ ÖZKAN, İLKNUR AKTAŞ
OLGU SUNUMU | Sayfa: 97-99
ARTERİVENÖZ FİSTÜLE BALON KATATER GİRİŞİME SIRASINDA OLUŞAN RÜPTÜRÜN CERRAHİ TAMİRİ
SURGICAL REPAIR OF A RUPTURED ARTERIOVENOUS FISTULA DURING PERCUTANEOUS BALLOON INTERVENTION
CEMAL KOCAASLAN, TAMER KEHLİBAR, MEHMET YILMAZ, HÜSEYİN KUPLAY, BÜLEND KETENCİ
OLGU SUNUMU | Sayfa: 100-102
SİLİKON HİDROJEL KONTAKT LENSLERDE PEMBE RENK DEĞİŞİMİ: İLK TECRÜBE
PINK STAINING OF SILICONE HYDROGEL CONTACT LENSES: FIRST EXPERIENCE
SEZİN AKCA BAYAR, DİLEK ALTINORS, LEYLA ASENA
OLGU SUNUMU | Sayfa: 103-108
İNTRADİVERTİKÜLER MESANE TÜMÖRLERİNİN TANISINDA MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİNİN ÖNEMİ
ROLE OF THE MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN DIAGNOSIS OF CARSINOMA ARISING IN URINARY BLADDER DIVERTICULA
HÜSEYİN ÖZKURT, IŞIK GÜLCAN, GÜZİDE TOKSOY, ENDER UYSAL, MÜJDAT BANKAOĞLU, MUZAFFER BAŞAK
OLGU SUNUMU | Sayfa: 109-112
KOMPLEKS BÖLGESEL AĞRI SENDROMU: İKİ OLGU SUNUMU
COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME: TWO CASE REPORTS
KÜBRA NESLİHAN KURT, PINAR AKPINAR, FEYZA ÜNLÜ ÖZKAN, İLKNUR AKTAŞ
DERLEME | Sayfa: 113-117
ÇOCUK VE ADOLESAN YAŞ GRUBUNDA BEL AĞRILARINA GENEL YAKLAŞIM
THE GENERAL APPROACH TO LOW BACK PAIN IN CHILD AND ADOLESCENT AGE GROUPS
ÖZGE GÜLSÜM İLLEEZ