Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2017 Cilt: 4 Sayı: 1

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1-3
HEMİFASİYAL SPAZM OLGULARINDA KRANİAL MRI BULGULARI
CRANIAL MRI FINDINGS IN PATIENTS WITH HEMIFACIAL SPASM
EREN GÖZKE, ZEHRA AKTAN, SIDIKA SİNEM TAŞDEMİR, HİLAL TAŞTEKİN TOZ, PELİN DOĞAN AK, BURCU SEHER ANIL
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 4-7
PİRİFORMİS SENDROMU TEDAVİSİNDE ULTRASON EŞLİĞİNDE ENJEKSİYONUN KISA DÖNEM ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF SHORT-TERM EFFECTIVENESS OF ULTRASOUND-GUIDED İNJECTION İN TREATMENT OF PIRIFORMIS SYNDROME
DUYGU GELER KÜLCÜ, NİLGÜN MESCİ, SEVİLAY ÇÜÇEN BATIBAY, ASLIHAN TARAKTAŞ, İLKNUR AKTAŞ
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 8-15
D-DİMER İN ACİL SERVİSTE KULLANIM ALANLARI VE PULMONER EMBOLİDE YAŞ İLE İLİŞKİSİ
D-DIMER S AREAS OF USAGE IN EMERGENCY DEPARTMENT AND RELATION WITH AGE IN PULMONARY EMBOLISM
SENEM BIÇAKÇI, FATMA SARI DOĞAN, ÖZLEM GÜNEYSEL
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 16-20
RETİNA VEN TIKANIKLIĞINA BAĞLI TEKRARLAYAN MAKULA ÖDEMİ OLAN OLGULARDA DEKSAMETAZON İMPLANTIN 6 AYLIK SONUÇLARI
SIX-MONTH EXPERIENCE WITH DEXAMETHASONE IMPLANT FOR RECURRENT MACULAR EDEMA SECONDARY TO RETINAL VEIN OCCLUSION
AYŞE YAĞMUR KANRA, MELTEM GÜZİN ALTINEL, SEVİL ARI YAYLALI, AYLİN ARDAGİL AKÇAKAYA
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 21-25
PARSİYEL PROTEZ İLE TEDAVİ EDİLEN KALÇA KIRIKLI HASTALARDA AMELİYAT ÖNCESİ ANEMİNİN HASTANEDE KALIŞ SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF PREOPERATIVE ANEMIA İN THE TREATMENT OF HIP FRACTURES WITH PARTIAL HIP ARTHROPLASTY ON HOSPITAL LENGTH OF STAY
SERKAN AKÇAY, AKİF ALBAYRAK, HAKAN BAHAR, SALİH SÖYLEMEZ, MURAT DEMİROĞLU, NECATİ EMİRHAN, BÜLENT KILIÇ
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 26-32
LATERAL EPİKONDİLİTLİ HASTALARDA AĞRI, EKLEM HAREKET AÇIKLIĞI VE KAS KUVVETİNİN GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF PAIN, RANGE OF MOTION AND MUSCLE STRENGTH ON ACTIVITIES OF DAILY LIVING IN PATIENTS WITH LATERAL EPICONDYLITIS
HÜLYA ÇAĞLIYAN HARTEVİOĞLU, MELEK GÜNEŞ YAVUZER, PINAR AKPINAR
OLGU SUNUMU | Sayfa: 33-34
ECBALİUM ELATERİUM KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN UVULAR ÖDEM: OLGU SUNUMU
UVULAR EDEMA DUE TO ECBALIUM ELATERIUM: A CASE REPORT
FATMA SARI DOĞAN, MERVE GÜNEŞ, ÖZLEM GÜNEYSEL, VEHBİ ÖZAYDIN, MERVE DEMİRELLER
OLGU SUNUMU | Sayfa: 35-36
SUBARAKNOİD KANAMA SONRASI AKUT DİSPNE: BU NÖROJENİK AKCİĞER ÖDEMİ Mİ?
ACUTE DYSPNEA AFTER SUBARACHNOID HEMORRHAGE: IS IT NEUROGENIC PULMONARY EDEMA?
FATİH DOĞANAY, ROHAT AK, TEVFİK PATAN
OLGU SUNUMU | Sayfa: 37-39
AMYAND HERNİ̇ CERRAHİ̇ TEDAVİ̇Sİ̇NDE APENDEKTOMİ̇ VE FITIK ONARIMI NASIL OLMALI? (OLGU SUNUMU)
HOW SHOULD THE APPENDECTOMY AND HERNIA REPAIR BE IN THE SURGICAL TREATMENT OF AMYAND’S HERNIA? (CASE REPORT)
BİROL AĞCA, YALIN İŞCAN, CİHAN ŞAHAN, ANIL ERGİN, İKSAN TAŞDELEN, KEMAL MEMİŞOĞLU
OLGU SUNUMU | Sayfa: 40-44
PRİMER MALİGN BEYİN TÜMÖRÜ VE GEBELİK: İKİ OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR TARAMASI
PRIMARY MALIGNANT BRAIN TUMOURS AND PREGNANCY: TWO CASE REPORTS AND LITERATURE REVIEW
MEHMET AKİF SARGIN, MURAT YASSA, ALİ FATİH RAMAZANOĞLU, ALİ BÖREKÇİ, EMRAH ORHAN, NİYAZİ TUĞ
OLGU SUNUMU | Sayfa: 45-47
SIRT AĞRISI İLE BULGU VEREN; AKCİĞER HAMARTOMU OLGUSU
A CASE OF LUNG HAMARTOMA PRESENTING WITH BACK PAIN
SERAP DİKTAŞ TAHTASAKAL, HACER KUZU OKUR, LEVENT ALPAY, BURCU SEHER ANIL
DERLEME | Sayfa: 48-54
KAS İSKELET SİSTEMİ ULTRASONOGRAFİSİ
MUSCULOSKELETAL SYSTEM ULTRASONOGRAPHY
ASLIHAN TARAKTAŞ