Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2014 Cilt: 1 Sayı: 1

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1-4
HİPOALBUMİNEMİ AKUT VARİS DIŞI ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMASININ ŞİDDETİNİ GÖSTEREN BİR BELİRTEÇTİR
HYPOALBUMINEMIA IS A PREDICTOR FOR SEVERITY OF ACUTE NON-VARICEAL UPPER GASTROINTESTINAL BLEEDING
CAN SEVİNÇ, EMİNE BURCU UPRAK, ALİ ÖZDEMİR, SERDAR DEMİRAL, FUNDA TÜRKMEN, ELVAN IŞIK, HACI MEHMET SÖKMEN
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 5-9
PİRİMER VE SEKONDER İNFERTİL HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ
CLINICAL FEATURES OF PATIENTS WITH PRIMARY AND SECONDARY INFERTILITY
SERVET GENÇDAL, DENİZ SATAR, EMRE DESTEGÜL, ORÇUN ÖZDEMİR, ADEM ALTUNKOL, NEVZAT CAN ŞENER
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 10-18
ELEKTİF SEZARYEN OPERASYONLARINDA FARKLI ANESTEZİ YÖNTEMLERİNİN YENİDOĞANDAKİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
THE EFFECTS OF DIFFERENT ANESTHESIOLOGICAL METHODS USED AT ELECTIVE CAESERIAN SECTIONS ON NEW BORNS
FİRDEVS KARADOĞAN, ARZU YILDIRIM AR, F. NUR AKGÜN, NECLA YÜCE, EMEL ŞENAY
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 19-22
HEMŞİRELERİN BURUN SÜRÜNTÜ ÖRNEKLERİNDE SAPTANAN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ METİSİLİN DİRENCİ VE SLİME OLUŞUMU
METHICILLIN RESISTANCE AND SLIME PRODUCTION OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS STRAINS ISOLATED FROM NURSE’S NASAL SWABS
AYŞE ECE ŞENER, EREN ÇAMUR, GÜNGÖR ÇAKMAKÇI, GÜZİDE ECE AKINCI, IRMAK ŞİMŞEK, İSTEM ŞANAL, EBRU EVREN
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 23-27
LAPAROSKOPİK ÜROLOJİDE ÖNCÜ SERİMİZE AİT SONUÇLARIN LİTERATÜR EŞLİĞİNDE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
OUR SERIES OF LAPAROSCOPIC UROLOGY AND REVIEW OF THE LITERATURE
ÖZGÜR HAKİ YÜKSEL, FATİH URUÇ, MİTHAT KIVRAK, AYTAÇ ŞAHİN, AYHAN VERİT
DERLEME | Sayfa: 28-31
TORAKOLOMBER GEÇİŞ SENDROMU
THORACOLUMBAR JUNCTION SYNDROME
ÖZGÜR HAKİ YÜKSEL, FATİH URUÇ, MİTHAT KIVRAK, AYTAÇ ŞAHİN, AYHAN VERİT
EDİTÖRE MEKTUP | Sayfa: 32-35
MERS COV ENFEKSİYONU
MERS COV INFECTION
SERVET ÖZTÜRK, ÖZLEM ÖZSOY ALICI, CANAN AĞALAR
OLGU SUNUMU | Sayfa: 36-37
BİR OBJEKTİF TİNNİTUS SEBEBİ: YÜKSEK VE DEHİSSAN JUGULER BULB
A CAUSE FOR OBJECTIVE TINNITUS: HIGH AND DEHISSENT JUGULER BULB
MUSTAFA EMRAH KINAL, ARZU TATLIPINAR, SELAMİ UZUN, HANDE SENEM DEVECİ
OLGU SUNUMU | Sayfa: 38-40
KAFATASINDA HEPATOSELÜLER KARSİNOM METASTAZI
SKULL METASTASİS OF HEPATOCELLULAR CARCİNOMA: A CASE REPORT
SERDAR ÖZDEMİR, TEVFİK PATAN, TUBA CİMİLLİ ÖZTÜRK, HASAN DEMİR
KISA RAPOR | Sayfa: 41-42
AKUT BÖBREK YETMEZLİGİNİN NADİR BİR SEBEBİ: LERİCHE SENDROMU
A RARE CAUSE OF ACUTE RENA L FAILURE: LERICHE SYNDROME
SEYDAHMET AKIN, SİNAN KAZAN, BİLGE KALKAN, MEHMET ALİ USTAOĞLU