Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2016 Cilt: 3 Sayı: 2

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 46-53
Dİ̇FÜZ Dİ̇YABETİ̇K MAKULAR ÖDEMDE İNTRAVİ̇TREAL TRİ̇AMSİ̇NOLON ASETONİ̇D TEDAVİSİ
THE TREATMENT OF INTRAVITREAL TRIAMCINOLON ASETONIDE INJECTION IN DIFFUSE DIABETIC MACULAR EDEMA
KÜRŞAD RAMAZAN ZOR, NESRİN TUTAŞ GÜNAYDIN, ŞEREF İSTEK, MUSA KARATAŞGÜLER, AYŞE FEYZA ÖNDER
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 54-59
POSTMENAPOZAL HASTALARDA ENDOMETRİYAL BİYOPSİ PATOLOJİ SONUCU TANI İÇİN YETERSİZ MATERYAL OLARAK DEĞERLENDİRİLEN HASTALARIN KLİNİK İZLEM VE SONUÇLARI
CLINICAL OUTCOMES OF POSTMENOPAUSAL PATIENTS WITH INSUFFICIENT SAMPLE FROM ENDOMETRIAL BIOPSY
MEHMET AKİF SARGIN, MURAT YASSA, ADNAN SOMAY, EMRAH ERGUN, EMRAH ORHAN, NİYAZİ TUG
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 60-63
İDEAL ISI MONİ̇TORİ̇ZASYONU, NASIL?
IDEAL TEMPERATURE MONITORING, HOW?
GÜLDEM TURAN, BERNA AYANOĞLU TAŞ, MUSTAFA GAZİ, EMEK YILMAZ, NUR AKGÜN
OLGU SUNUMU | Sayfa: 64-66
OMUZ AĞRISI İLE GELEN MULTİ̇PL MYELOM OLGUSU
PATIENT WITH MULTIPLE MYELOMA PRESENTING AS SHOULDER PAIN
PINAR AKPINAR, AFİTAP İÇAĞASIOĞLU, FEYZA ÜNLÜ ÖZKAN, İLKNUR AKTAŞ
OLGU SUNUMU | Sayfa: 67-70
KURŞUN ADRES SORMAZ: BİR ACİL ORTOPEDİ DENEYİMİ ATEŞLİ SİLAH YARALANMASI OLGUSUNDA MERMİ ÇEKİRDEĞİNİN İLGİ ÇEKİCİ LOKALİZASYONU
THE AMAZING JOURNEY OF THE BULLET: THE REMARKABLE LOCATION AFTER A GUNSHOT INJURY
BARIŞ YILMAZ, EVRİM ŞİRİN, MUSTAFA VEZİRHÜYÜK
DERLEME | Sayfa: 71-75
KOAGÜLASYON MEKANİ̇ZMALARI VE ANTİ̇KOAGÜLAN İLAÇLAR
THE MECHANISM OF COAGULATION AND ANTICOAGULANT DRUGS
GÜLDEM TURAN