Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 3

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 77-80
Tersiyer bir merkezde farklı nedenlerle uygulanmış negatif konizasyon olgularının birinci yıl değerlendirilmesi
First year evaluation of negative cervical conizations performed for various reasons in a tertiary center
TANER GÜNAY, OĞUZ DEVRİM YARDIMCI, MERYEM HOCAOĞLU, KEMAL SANDAL, HATİCE ŞENELDİR
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 81-83
AKUT İSKEMİK İNMEDE MAGNEZYUM DÜZEYLERİ
MAGNESIUM LEVELS IN ACUTE ISCHEMIC STROKE
MUSTAFA ESER , EREN GÖZKE, IŞIL KALYONCU ASLAN, PELİN DOĞAN AK
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 84-91
AKUT İSKEMİK İNMEDE İNFLAMASYON GÖSTERGESİ OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI
ACUTE PHASE REACTANTS AS INFLAMMATION INDICATOR IN ACUTE ISCHEMIC STROKE
AYBALA NESLIHAN ALAGOZ, ŞEREFNUR ÖZTÜRK, ŞENAY ÖZBAKIR
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 92-96
Akut Aşil tendon yırtıklarının erken dönem açık primer Modifiye Kessler yöntemi ile tamirinin orta ve uzun dönem takip sonuçları
MİDDLE AND LONG-TERM RESULTS OF REPAİR OF ACUTE ACHİLLES TENDON RUPTURES WİTH EARLY OPEN PRİMARY MODİFİED KESSLER METHOD
BARIŞ YILMAZ, CEM ÇOPUROĞLU, MERT ÖZCAN, MERT ÇİFTDEMİR, MURAT KAYA, EROL YALNIZ
OLGU SUNUMU | Sayfa: 97-99
USG BULGULARI İLE TANI ALAN BİR POLİMİYALJİA ROMATİKA OLGUSU
A POLYMYALGİA RHEUMATİCA CASE DİAGNOSED WİTH USG FİNDİNGS
BERRAK TAŞ, FEYZA ÜNLÜ ÖZKAN, PINAR AKPINAR, İLKNUR AKTAŞ
OLGU SUNUMU | Sayfa: 100-102
PARAPAREZİ İLE PREZENTE OLAN CREUTZFELDT JACOB HASTALIĞI: OLGU SUNUMU
CREUTZFELDT JACOB DİSEASE PRESENTİNG WİTH PARAPARESİS: A CASE REPORT
FERHAN KÖMÜRCÜ, PINAR AKYÜZ AKYÜZ ÖZTÜRK, AYŞE NUR ÖZCAN, KARABEKİR ERCAN, ÖMER ANLAR
OLGU SUNUMU | Sayfa: 103-106
HETEROTOPİK OSSİFİKASYONDA ULTRASONOGRAFİ; OLGU SUNUMU
ULTRASONOGRAPHY USAGE IN HETEROTOPIC OSSIFICATION: CASE REPORT
EZGİ KAYA, ASLIHAN TARAKTAŞ, ÖZGE GÜLSÜM İLLEEZ, FEYZA ÜNLÜ ÖZKAN, İLKNUR AKTAŞ