Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2015 Cilt: 2 Sayı: 1

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1-4
AKUT İSKEMİK İNME OLGULARINDA ORTALAMA ERİTROSİT HACMİ
MEAN PLATELET VOLUME IN PATIENT WITH ACUTE ISCHEMIC STROKE
EREN GÖZKE, PELİN DOĞAN AK, SELGİN BİBER
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 5-8
VİTAMİN D TAKVİYESİNİN KARDİYAK FONKSİYONLAR ÜZERİNE ETKİLERİ
EFFECTS OF VITAMIN D SUPPLEMENTATION ON CARDIAC FUNCTIONS
SEVAL AY, ALİ ÖZDEMİR, ZEYNEP DEMET İLGEZDİ, GÖKHAN KARAKAYA, ALİ BURKAN AKYILDIZ, CAN ÖZDEMİR TÜZER, BİRGÜL ÖZEN, AYŞEGÜL DALBELER
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 9-13
HELİKOBAKTER PİLORİ VE ÜRİNER SİSTEM TAŞLARI ARASINDA NASIL BİR İLİŞKİ VARDIR?
HELICOBACTER PYLORI AND URINARY SYSTEM STONES: ANY RELATION AND HOW?
ÇAĞLAR YILDIRIM, SERKAN AKAN, NUMAN DOĞU GÜNER, AYHAN VERİT
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 14-20
GERİATRİK HASTA VE WEANİNG PROBLEMLERİ
GERIATRIC PATIENTS AND PROBLEMS IN WEANING FROM MECHANICAL VENTILATION
AYŞENUR ARIK CİSTİR, NUR AKGÜN, MİNE ÖZKARAMAN, MURAT DEMİREL, FİRDEVS KARADOĞAN, CEREN KÖKSAL
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 21-25
YOĞUN BAKIMDA YÜZEY ANTİSEPTİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF SURFACE ANTISEPTIC IN INTENSIVE CARE
YILDIZ YİĞİT KUPLAY, N. AKGÜN, Ö. ALICI, H. AYDIN, G. TURAN, C. AĞALAR
OLGU SUNUMU | Sayfa: 26-27
BİR OKSİMETOLON YAN ETKİSİ: RABDOMYOLİZ
AN ADVERSE EFFECT OF OXYMETHOLONE: RHABDOMYOLYSIS
EMRE SALÇIN, SERKAN EMRE EROĞLU, ÖMER FARUK ÇELİK, HALDUN AKOĞLU, ÖZGE ONUR, ARZU DENİZBAŞI
OLGU SUNUMU | Sayfa: 28-30
POSTPARTUM BAŞAĞRISI BERABERİNDE NE GETİREBİLİR?
WHAT DOES POSTPARTUM HEADACHE LEAD TO?
ARZU YILDIRIM AR, GÜLDEM TURAN, ÖZNUR DEMİROLUK, YILDIZ YİĞİT KUPLAY, DAMLA KIRIM, NUR AKGÜN
OLGU SUNUMU | Sayfa: 31-34
ONDÖRT YAŞINDA ERKEK HASTADA Bİ̇LATERAL KLADİ̇KASYO (Bİ̇LATERAL POPLİ̇TEAL ENTRAPMENT SENDROMU): OLGU SUNUMU
FOURTEEN YEAR OLD MALE PATIENT WITH BILATERAL CLAUDICATION (BILATERAL POPLITEAL ENTRAPMENT SYNDROME): A CASE REPORT
SERKAN BURÇ DEŞER, MUSTAFA KEMAL DEMİRAĞ
DERLEME | Sayfa: 35-42
UZUN SÜRELİ PROTON POMPA İNHİBİTÖRÜ KULLANIMI VE KOMPLİKASYONLARI
LONG-TERM PROTON PUMP INHIBITOR USE AND COMPLICATIONS
ALİ ÖZDEMİR, NALAN OKUROĞLU