Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2015 Cilt: 2 Sayı: 3

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 85-88
ENDOSKOPİK GİRİŞİMLERDE SEDASYON UYGULAMASINDA “INTEGRATED PULMONARY INDEX”
INTEGRATED PULMONARY INDEX IN ENDOSCOPIC PROCEDURES ON SEDATION
GÜLDEM TURAN, BERNA AYANOĞLU TAŞ, ÖZNUR DEMİROLUK, ARZU YILDIRIM AR, FİRDEVS KARADOĞAN, NURİYE ESEN BULUT, NUR AKGÜN
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 89-93
GLİKOZ DEĞİŞKENLİĞİ VE ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ
GLUCOSE VARIABILITY AND MEAN PLATELET VOLUME
ALİ ÖZDEMİR, YASAR SERTBAS, AYSEGUL DALBELER, KEREM ABACAR, ABDURRAHMAN YIGIT, NALAN OKUROGLU, SEDA SANCAK
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 94-99
İNGUİNAL HERNİ ONARIMI SONRASI HASTA KONTROLLÜ REJYONEL ANALJEZİ
PATIENT CONTROLLED REGIONAL ANALGESIA AFTER INGUINAL HERNIA REPAIR
CEREN ŞANLI KARİP, BORA KARİP, FATMA NUR AKGÜN, BERNA AYANOĞLU TAŞ, MEHMET OKUDUCU, TİMUÇİN AYDIN, KEMAL MEMİŞOĞLU
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 100-102
KONKA BÜLLÖZA SEPTAL DEVİ̇ASYON İLİ̇ŞKİ̇Sİ̇ VE SEPTAL DEVİ̇ASYONU OLAN HASTALARDA PREOPERATİ̇F PARANAZAL Sİ̇NÜS TOMOGRAFİ̇Sİ̇NİN DEĞERİ
RELATIONSHIP BETWEEN CONCHA BULLOSA AND SEPTAL DEVIATION AND VALUE OF PREOPERATIVE PARANASAL SINUS TOMOGRAPHY IN PATIENTS WITH SEPTAL DEVIATION
EMRAH TEKDEMİR, ARZU TATLIPINAR, SERHAN KESKİN, TUĞBA ASLAN DÜNDAR
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 103-107
ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ HASTALARDA NÖROPATİK AĞRI
NEUROPATHIC PAIN IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS
ERKAN MESCİ, NİLGÜN MESCİ, ERCAN MADENCİ, ALİ İHSAN KADIOĞLU
OLGU SUNUMU | Sayfa: 108-112
FATAL SEYİRLİ BİR ANTİ-NMDA RESEPTÖR ENSEFALİTİ
A FATAL CASE OF ANTI-NMDA RECEPTOR ENCEPHALITIS
EREN GÖZKE, NUR AKGÜN, ZEHRA AKTAN, DİLEK ERDOĞAN ARI, S. SİNEM TAŞDEMİR, CEREN KARİP, ÖZLEM ALICI, CANAN AĞALAR
OLGU SUNUMU | Sayfa: 113-116
AĞIZ TABANI DERMOİD KİSTİ: OLGU SUNUMU
DERMOID CYST OF THE FLOOR OF THE MOUTH: CASE REPORT
EMRAH KINAL, VEHİP BEYAZGÜN, ARZU TATLIPINAR, NURVER ÖZBAY
OLGU SUNUMU | Sayfa: 117-119
KETİAPİN VE OLANZAPİNİN BİRLİKTE TEK DOZ KULLANIMINDAN SONRA GELİŞEN PRİAPİZM OLGUSU
THE PRIAPISM CASE THAT DEVELOPED AFTER ONE DOSE USAGE OF QUETIAPINE AND OLANZAPINE CONCURRENTLY
SİNAN KAZAN, NALAN AKINCI, ALİ YILMAZ
DERLEME | Sayfa: 120-125
PAPİLLER TİROİD KANSERİNDE GÜNCEL CERRAHİ TEDAVİ̇
CURRENT SURGICAL TREATMENT OF PAPILLARY THYROID CANCER
YALIN İŞCAN, ENDER ONUR, MEHMET OKUDUCU, BİROL AĞCA, AYŞE TUBA FERSAHOĞLU, CİHAN ŞAHAN, AZİZ BORA KARİP, KEMAL MEMİŞOĞLU