Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2015 Cilt: 2 Sayı: 2

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1-4
DİPPER VE NON-DİPPER HİPERTANSİYONLU HASTALARDA NON-HDL KOLESTEROL SEVİYELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF NON-HDL CHOLESTEROL LEVELS IN PATIENTS WITH DIPPER HYPERTENSION AND NON-DIPPER HYPERTENSION
MUSTAFA ERDOĞAN, SEYDAHMET AKIN, SİNAN KAZAN, CUMALİ YALÇIN, DİDEM KILIÇ AYDIN, ÖZCAN KESKİN, MEHMET ALİUSTAOĞLU
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 5-7
ŞAŞILIK CERRAHİSİNDE KULLANILAN SUBTENON ANESTEZİNİN ETKİNLİĞİ
THE EFFICIENCY OF SUBTENON ANESTHESIA USED IN STRABISMUS SURGERY
AYŞE YEŞİM ORAL, ÖZLEN RODOP ÖZGÜR, YELDA ÖZKURT, AYŞİN KAPLAN, AYSU KARATAY ARSAN
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 8-12
SOSYAL VE MEDİKAL ACİLİYET: SENTETİK KANNABİNOİDLERE GENEL BAKIŞ VE RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA
SOCİAL AND MEDİCAL URGENCY: AN OVERVİEW AND A RETROSPECTİVE STUDY OF SYNTHETİC CANNABİNOİDS
CEREN KÖKSAL, CEM NAZİKOĞLU, YILDIZ YİĞİT KUPLAY, ARZU YILDIRIM AR, HALİL BULUÇ, GÜLDEM TURAN, FATMA NUR AKGÜN
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 13-16
TERMİ̇NAL DÖNEM BÖBREK YETMEZLİ̇Ğİ OLAN HASTALARDA HEMODİ̇YALİ̇Zİ̇N AKCİ̇ĞER FONKSİ̇YONLARINA VE ARTER KAN GAZLARI ÜZERİNE ETKİSİ
EFFECT OF HEMODİALYSİS ON PULMONARY FUNCTİONS AND ARTERİAL BLOOD GASES İN CHRONİC RENAL FAİLURE PATİENTS
GÜVEN KOÇ, AYŞEGÜL DALBELER, HASAN ÇAKIR, GÜLÇİN GÜNGÖR OLÇUM, YÜKSEL ALTUNTAŞ
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 17-20
İKİ̇ FARKLI FEKAL DRENAJ Sİ̇STEMİ̇Nİ̇N KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF TWO DIFFERENT FAECAL DRAINAGE SYSTEMS
GÜLDEM TURAN, NUR AKGÜN, BERNA AYANOĞLU TAŞ, CEREN KARİP, MÜNİRE KABUKÇU
OLGU SUNUMU | Sayfa: 21-23
NADİ̇R Bİ̇R KONSTİ̇PASYON SEBEBİ̇: BARTTER SENDROMU
A RARE CAUSE OF CONSTIPATION: BARTTER SYNDROME
HANİFE ÇETİNKAYA, SİNAN KAZAN, SEYDAHMET AKIN, BİLGE KALKAN, MUSTAFA ERDOĞAN, DİDEM KILIÇ AYDIN, MEHMET ALİUSTAOĞLU
OLGU SUNUMU | Sayfa: 24-28
KALSİFLAKSİSİ OLAN BİR DİYABETİK ERKEK HASTADA BAŞARILI RENAL TRANSPLANTASYON
A SUCCESSFUL RENAL TRANSPLANTATION IN A DIABETIC MALE PATIENT WITH CALCIPHYLAXIS
FUNDA TÜRKMEN, ALİ ÖZDEMİR, CAN SEVİNÇ, İBRAHİM BERBER, SENER ZENGİN, OSMAN ÇENGEL
OLGU SUNUMU | Sayfa: 29-31
HİPERSENSİTİVİTE PNÖMONİSİNDE YÜKSEK CA 15-3 SEVİYESİ
ELEVATED CIRCULATING CA 15.3 LEVEL IN HYPERSENSITIVITY PNEUMONITIS
ALİ ÖZDEMİR, EZGİ ERSOY, CAN SEVİNÇ, ELVAN IŞIK
OLGU SUNUMU | Sayfa: 32-34
İNTRAPERİ̇TONEAL İDRAR KAÇAĞINA BAĞLI PSÖDOAZOTEMİ̇
PSEUDO-AZOTAEMIA DUE TO INTRAPERITONEAL URINE LEAKAGE
SÜLEYMAN BAŞ, MUSTAFA GÜNEŞ, FUNDA MÜŞERREF TÜRKMEN, ÖZNUR SADİOĞLU ÇAĞDAŞ, OKAN AKYÜZ, ZEHRA BÜYÜKYAZICI, DERYA ŞENEL YILDIZ, ALPER BAYRAK
DERLEME | Sayfa: 36-42
KOLLOİD Mİ KRİSTALLOİD Mİ: NİÇİN? HANGİSİ? NE ZAMAN?
COLLOID VERSUS CRYSTALLOID: WHY? WHICH? WHEN?
ÖZNUR DEMİROLUK